Mantra: Agastyumuni Proktam

Complete Mantra:
Yaa Kunden dutu shaarahaara dhavalaa
Yaa Shubra vastraavritaa
Yaa Vinaa varadanda mandita karaa
Yaa Shveta padmaasanaa
Yaa Brahmaa chyuta shankara prabh riti bhir devaih sadaa vanditaa
Saa Maam Paatu Saraswati Bhagavati
Nih sheshaa jaad yaa pahaa

Translation:
Coming soon

More Information:
Mantra courtesy of: http://www.vedicdevataproductions.org/songs.pdf

Source:
Shri Saraswati Stotram

Language:
Sanskrit

Albums that feature this mantra: