Mantra: Teerath Tap

Complete Mantra:
Teerath tap dayaa dat daan
Jay ko paavai til kaa maan
Suniaa maniaa man keetaa bhaao
Antargat teerath mal naao
Sabh gun tayray mai naahaa ko-i
Vin gun keetai bhagat na ho-i
Suaast aath baanee barmaao
Sat suhaan sadaa man chaao
Kavan su vaylaa vakhat kavan
Kavan thit kavan vaar
Kavan si rutee maaho kavan
Jit hoaa aakaar
Vayl na paaeea pandatee
Ji hovay laykh puraan
Vakhat na paa-i-o kaadeeaa
ji likhan laykh kuraan
Thit vaar na jogee jaanai
Rut maaho na ko-ee
Jaa kartaa sirthee kau saajay
Aapay jaanai so-ee
Kiv kar aakhaa kiv saalaahee
Kio varnee kiv jaanaa
Naanak aakhan sabh ko aakhai
Ik doo ik siaanaa
Vadaa saahib vadee naa-ee
Keetaa jaa kaa hovai
Naanak jay ko aapaao jaanai
Agai giaa na sohai

Source:
Siri Guru Granth Sahib

Author:
Guru Nanak Dev Ji

Language:
Gurmukhi

Albums that feature this mantra: