Mantra: Maha Ganapatayay

Complete Mantra:
Maha Ganapatayay Om sumukaya namaha
Maha ganapatayay om kapilaya namaha
Maha ganapatayay om Pramukaya namaha
Maha ganapatayay om herambhaya namaha
Maha ganapatayay om na ketantaya namaha
Maha ganapatayay om la bandoraya namaha
Maha ganapatayay om bala chandraya namaha
Maha ganapatayay om maha lakhaya namaha

Language:
Sanskrit

Albums that feature this mantra: