Mantra: Jai Siyaram Jai Jai Hanuman

Complete Mantra:
Jai Siyaram Jai Jai Hanuman

Translation:
Hail Siyaram, Hail Hail Hanuman.

Albums that feature this mantra: