Mantra: Har Har Ram Das Guru Hai

Complete Mantra:
Har Har Ram Das Guru Hai

Translation:
Har: Divine creativity
Guru Ram Das: The fourth Guru of the Sikhs and the Lord of Miracles.
Hai: is

Language:
Gurmukhi

Albums that feature this mantra: